Zbavte se své zadlužené firmy včas !
Přepis firmy
a

Převzetí zadlužené firmy

převezmeme vaši ztrátovou, nebo zadluženou firmu
a zlikvidujeme ji

Hledáte výhody převzetí zadlužené firmy? S Českou vymáhací a.s. získáte spolehlivého partnera na cestě k úspěšnému řešení. Naše profesionální a rychlé služby v oblasti likvidace firem a jednání s věřiteli vám pomohou ukončit podnikání. S kreativitou se postaráme o splnění vašich potřeb. Kontaktujte nás ještě dnes a objevte výhody, které převzetí zadlužené firmy může přinést.

Vaši zadluženou firmu zlikvidujeme za Vás

+420 704 760 759

Jsme
profesionálové

Zadluženou firmu převezmeme a zlikvidujeme

Máme více jak 25 let zkušeností s likvidacemi společností, přebíráním zadlužených firem a zastupováním před věřiteli. Naše služby poskytujeme na vysoké úrovni a s maximálním ohledem na vaše soukromí.

V rámci služby odkup zadlužené společnosti zajistíme kompletní právní a notářský servis, změníme sídlo, jmenujeme nové statutární orgány. Našim klientům garantujeme detailní předávací protokol, který obsahuje kompletní firemní dokumentaci.

Převezmeme Vaši zadluženou firmu

Převzetí zadlužené firmy

Od našich klientů přebíráme společnosti v jakémkoliv stavu, a to do několika hodin od prvního kontaktu. Naším hlavním cílem je pomoc podnikatelům od jejich starostí, na které již sami nestačí.
Vaši firmu převezmeme se všemi závazky a pohledávkami do 48 hodin !!!

Změníme sídlo a názvev firmy

Pokud si to budete přát, můžeme změnit sídlo i název Vaší firmy. Ihned po zápisu do rejstříku, který provádíme většinou přímým zápisem, převezmeme datovou schránku společnosti a začínáme komunikovat s věřiteli.

Komunikace s věřiteli a úřady se nesmí přerušit ! To je často nejzásadnější a nejvíce opomíjená chyba !

Předání funkce jednatele

Často se podceňuje i formální předání společnosti. Sestavíme podrobný předávací protokol předání funkce jednatele, ve kterém předáte svou funkci jednatele co nejpodrobněji a nejúplněji. Tento dokument je pro vás důležitý.

Právě tento dokument bude zárukou Vaší ochrany jako odvolaného jednatele. Není dobré jej podcenit !

Firmu odborně zlikvidujeme

Po kompletním předání funkce jednatele převezmeme komunikaci s odběrateli a dodavateli a budeme postupně společnost utlumovat. Po 6-ti měsících od zápisu,  rozhodne nový společník o zrušení firmy a jmenuje likvidátora.

Ten pak začne konat vše potřebné k likvidaci firmy a jejímu výmazu z obchodního rejstříku.

Jak se zbavit zadlužené firmy

Přepis zadlužené firmy

Jak bude probíhat převzetí zadlužené firmy

Zadlužená firma
Zadlužená firma
Ukončení firmy

1. Kontaktujte nás

Napište nám mail, či vyplňte kontaktní formulář, nebo prostě rovnou zavolejte. Sdělte nám, co vás trápí a co potřebujete vyřešit.

2. Ozveme se zpět

Zavoláme Vám, případně odpovíme písemně na Vaše dotazy. Probereme co Vás trápí a domluvíme si další postup.

3. Sejdeme se, přijedeme za vámi

Můžeme vše řešit písemně/telefonicky, nebo se společně sejdeme a dojednáme podrobnosti. Rádi vám zodpovíme případné dotazy a probereme podrobnosti.

4. PŘIPRAVÍME SMLUVNÍ DOKUMENTACI

Připravíme návrhy smluv o převodu obchodních podílů, opis seznamu společníků, souhlas manžela (§ 709 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.) s převodem obch. podílů a  především návrh „Předávacího protokolu funkce jednatele“.

Zkonzultujete obsah a formu dokumentace se svým advokátem, případné návrhy změn zapracujeme.

5. PODPIS DOKUMENTACE

Poté, co Vámi bude odsouhlasen obsah a forma dokumentů, vše ověřenými podpisy podepíše nabyvatel, poté vy a dokumenty si odvezeme.

6. Valná hromada a máme hotovo

Nejpozději do dvou pracovních dnů uspořádáme valnou hromadu u notáře – Vaše účast již nebude nutná – a přímým zápisem provedeme veškeré dohodnuté změny. Změníme na Vaše přání i sídlo a název společnosti, nebudete již společníkem zadlužené společnosti, odvoláme Vás z funkce jednatele. a jmenujeme jednatele nového.

Převzetí zadlužené firmy

přepis zadlužené firmy

Přepis zadlužené firmy je nejrychlejší způsob, jak se zbavit problému se zadluženou firmou.

Celý proces odkupu zadlužené společnosti je legální, rychlý a hlavně diskrétní. V rámci služby odkup zadlužené společnosti zajistíme kompletní právní a notářský servis, převedeme sídlo i statutární orgány. Našim klientům garantujeme detailní předávací protokol, který obsahuje kompletní firemní dokumentaci.

Naše firma disponuje letitými zkušenostmi na poli odkupu společností, a proto Vám dokážeme nabídnout ty nejlepší ceny na trhu. S námi však získáte mnohem víc než výhodnou cenu. Dostanete příležitost znovu se bez starostí nadechnout a začít znovu, protože právní odpovědnost bude od podpisu smlouvy na nás !

1. Přepis zadlužené firmy, kolik to stojí?

Nevíte co se zadluženou firmou ? Přepište ji na nás. V rámci služby převzetí/odkup společnosti bohužel nelze stanovit fixní sumu. Jedná se o vysoce individuální záležitost, která potřebuje hloubkovou analýzu (tu poskytujeme zdarma). 

2. Jak probíhá přepis firmy ?

Převedení společnosti je právní úkon s následným notářským ověřením jehož základem je podepsání smlouvy o převodu obchodního podílu. Dále převod pokračuje rozhodnutím společníka nebo valné hromady o změně jednatele, případně názvu a sídla společnosti. Nový statutární orgán (jednatel společnosti) podepíše čestné prohlášení, podpisový vzor a návrh na zápis změn do obchodního rejstříku.

3. Příprava dokumentace k převzetí firmy.

Připravíme celou obchodní transakci v souladu s NOZ a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Všechny návrhy smluv obdržíte předem.

Nehledě na to, že zákon nevyžaduje podepsání dokumentů u notáře, obvykle smlouva o prodeji obchodního podílu (nebo úplatném převodu akcií) se podle přání prodávajícího podepisuje u notáře. Pak nový majitel odvolává starého jednatele a ustanoví nového.

Nový jednatel přebírá od starého jednatele kompletní dokumentaci, účetní doklady a všechny nástroje řízení společnosti v souladu se zákonnými požadavky, o čemž se sestavuje předávací protokol.

 

4. Předávací protokol

Při prodeji větších zadlužených firem mohou být, podle přání obou stran, rovněž sestaveny a podepsány oběma stranami následující jednotlivé přílohy k základní smlouvě:

  1. Přehled aktuálních závazků společnosti ke dni provedení transakce s jejich strukturalizací (závazky z obchodních vztahů, bankovní úvěry, státní instituce, dlouhodobé závazky)
  2. Přehled pohledávek ke dni provedení transakce
  3. Mimořádná účetní uzávěrka
  4. Strategický plán se závazky kupujícího společnost revitalizovat, včetně závazku o poskytnutí nezbytných finančních prostředků na postupnou stabilizaci firmy
  5. Protokol inventarizace a předání zboží na skladě, včetně jeho případného ocenění soudním znalcem nebo ověření předávacího protokolu notářem (podle požadavku prodávajícího)
  6. Jednotlivé předávací protokoly na nemovité objekty, drahé technologické a výrobní zařízení

5. Přímý zápis do rejstříku ?

Podle přání prodávajícího můžeme zajistit u notáře on-line zápis do obchodního rejstříku. V tomto případě vyjdete z kanceláře notáře s výpisem společnosti z obchodního rejstříku v ruce, v němž již budou provedeny změny – zapsání nového jednatele i 100% společníka (jediný akcionář).

F.A.Q. Otázky a odpovědi

Vy máte otázky, my máme odpovědi

Vaše zadlužená firma pro Vás nemusí být noční můrou.

Odkupy firem a přepis firmy na nového vlastníka je rychlým, legální a NEJLEVNĚJŠÍ řešení co se zadluženou firmou.

Včasný prodej společnosti dokáže zabránit zvyšujícímu se riziku trestní a osobní majetkové odpovědnosti. Už jen z tohoto důvodu by se s tímto krokem nemělo moc otálet. Celý proces odkupu zadlužené společnosti je legální, rychlý a hlavně diskrétní.

Odkup zadlužené firmy

Zjistili jste, že zadlužení Vaší firmy stouplo natolik, že již nemá smysl do ni lít další peníze, čas a energii ?

11 + 4 =

Kontakty na nás

Telefonický kontakt

+420 704 760 759
+420 704 420 177

Emailová adresa pro vaše dotazy

info@ceskavymahaci.cz

Diskrétní messenger THREEMA

NSW83KV2

Přepis zadlužené firmy

z našeho blogu

Přepis zadlužené firmy