Převzetí zadlužené firmy

PŘEVZETÍ ZADLUŽENÉ FIRMY JE NEJRYCHLEJŠÍ A ZCELA LEGÁLNÍ ZPŮSOB, JAK SE ZBAVIT STAROSTÍ.

PŘEVEZMEME VAŠI ZTRÁTOVOU, NEBO ZADLUŽENOU FIRMU A ZLIKVIDUJEME JI !

PŘEVZETÍ ZADLUŽENÉ FIRMY SE VŠEMI ZÁVAZKY A ZODPOVĚDNOSTÍ NOVÉHO JEDNATELE

Převzetí zadlužené firmy
Zakládáme si na tom, že při přepisu firmy jsou s námi spolupracující noví vlastnící a jednatelé VŽDY občané ČR, VŽDY mají čistý výpis z rejstříku trestů a NEMAJÍ exekuce.

NAŠI JEDNATELÉ NEJSOU „BÍLÍ KONĚ“!, ALE SCHOPNÍ A PROBLEMATIKY ZNALÍ LIDÉ

Narozdíl od konkurence, naši jednatelé VŽDY komunikují s věřiteli, úřady, státními orgány, VŽDY řeší problémy předvzaté společnosti a připravují půdu pro závěrečný krok – jmenování likvidátora.

 • PŘEVZETÍ A LIKVIDACE ZADLUŽENÉ FIRMY JE ŘEŠENÍM VAŠICH PROBLÉMŮ !
 • ZBAVÍME VÁS STAROSTÍ I DOPADŮ SKUTEČNOSTI, ŽE JSTE ZAPSÁNI V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU JAKO VLASTNÍK ČI JEDNATEL U ZADLUŽENÉ SPOLEČNOSTI.

Převzetí a likvidace zadlužené společnosti.

Telefon

+420 555 333 237, +420 228 229 685

Mobil

+420 704 760 759, +420 704 420 177

THREEMA

NSW83KV2

E-mail

info@ceskavymahaci.cz

Zanechejte své kontaktní údaje ozveme se co nejdříve zpět.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Jméno
Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
1Závazky
2Aktiva
3Kontakt na Vás
4Zobrazení výsledku

Struktura vašich závazků

Včetně nájmů a nesplacených splátek leasingu
Jak velká částka je účetně na pokladně vedena ?
Výše všech nesplacených úvěrů u bank a finančních institucí, jež ručíte směnkou.
Všechny závazky u Finančního úřadu, OSSZ a ÚP
Nevyplacené mzdy, nevyplacené odstupné.
Převezmeme Vaši zadluženou firmu

Převzetí zadlužené firmy

 • Zadlužená firma, jejíž jste majitelé a již nevyvíjí činnost ?
 • Nebo naopak, firma stále funguje, nicméně závazky narůstají, hrozí exekuce na účty a majetek společnosti, nedostává se vám finančních prostředků na vyplacení mezd a pokrytí nejdůležitějších nákladů ?
 • Nebo je vaše firma zdravá a funkční, ale v dohledné budoucnosti očekáváte problémy, nedoplatky na daních, či dodavatelům zboží a služeb ?
 • Již nechcete pokračovat v současném podnikání, případně přesunout aktiva firmy jinam, a hledáte alternativní způsob ukončení činnosti firmy a zkapitalizování jejich aktiv tak, abyste se sami nedostali do problémů se zákonem, ale mohli si užívat výnosů své práce ?

Zadlužená firma bez činnosti

bez obratů a s dluhy i exekucemi

 

 • Obchodní podíl převezme náš zájemce a stane se také jednatelem
 • Zadlužená firma dále nepodniká a uspí se a po 6- 8 měsících je rozhodnuto o její likvidaci a jmenován likvidátor
 • Dluhy zůstávají ve společnosti
 • Přepis může proběhnout i bez vaší osobní účasti

Zadlužená firma, ale ještě běží

Ještě běží, ale nestíhá splácet

 

 • Obchodní podíl převezme odborný pracovník a stane se také jednatelem
 • Seznámí se se stavem společnosti
 • Jedná s dlužníky i věřiteli, se zaměstnanci
 • Není-li možná dohoda, firma vstoupí do insolvence místo vás

Převzetí zadlužené firmy

Řízená likvidace firmy

 

 • Nechcete dál pokračovat v podnikání
 • Společnost kompletně převezmeme a na základě vzájemných dohod budeme řízeně likvidovat
 • Zkapitalizujeme aktiva firmy abyste si mohli užívat plodů své práce
 • Veškerá odpovědnost za další činnost firmy půjde již za novým statutárním orgánem
Zbavte se své zadlužené firmy včas !

Převzetí firmy.

Má vaše firma PROBLÉMY ?
Drtí vás ZÁVAZKY a neustálé TELEFONÁTY VĚŘITELŮ ?
Řítí se na vaši firmu EXEKUCE A ZABLOKOVANÉ ÚČTY ?

PŘEVZETÍ a následná likvidace ZADLUŽENÉ FIRMY je rychlým, levným a legálním ŘEŠENÍM VAŠICH PROBLÉMŮ !

Zavolejte nám

+420 704 420 177
+420 704 760 759

Threema

BZR7T67N
42AE2V29

Převzetí zadlužené firmy krok za krokem

ŠEST kroků pro efektivní, jednoduché, levné a zcela legální
řešení když je zadlužená firma.

Převzetí zadlužené firmy

 • Vaši zadluženou firmu převezmeme.
 • Se všemi závazky a s garancí odpovědnosti nových statutárních orgánů.
 • Po velmi podrobném předání firmy, zahájíme její profesionální likvidaci a tu dotáhneme až po výmaz firmy z rejstříku.

Kontakt

Kontaktujte nás

Napište nám mail, či vyplňte kontaktní formulář, nebo prostě rovnou zavolejte. Sdělte nám, co vás trápí a co potřebujete vyřešit.

Dotazy

Ozveme se zpět

Zavoláme Vám, případně odpovíme písemně na Vaše dotazy. Probereme co Vás trápí a domluvíme si další postup.

Schůzka

Sejdeme se, přijedeme za vámi

Můžeme vše řešit písemně/telefonicky, nebo se společně sejdeme a dojednáme podrobnosti. Rádi vám zodpovíme případné dotazy a probereme podrobnosti.

Příprava

Připravíme smluvní dokumentaci

Připravíme návrhy smluv o převodu obchodních podílů, opis seznamu společníků, souhlas manžela (§ 709 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb.) s převodem obch. podílů a především návrh „Předávacího protokolu funkce jednatele“.
Zkonzultujete obsah a formu dokumentace se svým advokátem, případné návrhy změn zapracujeme.

Podpisy

Podpis dokumentace

Poté, co Vámi bude odsouhlasen obsah a forma dokumentů, vše ověřenými podpisy podepíše nabyvatel, poté vy a dokumenty si odvezeme.

Hotovo

VALNÁ HROMADA A MÁME HOTOVO !

Nejpozději do dvou pracovních dnů uspořádáme valnou hromadu u notáře – Vaše účast již nebude nutná – a přímým zápisem provedeme veškeré dohodnuté změny. Změníme na Vaše přání i sídlo a název společnosti, nebudete již společníkem a jednatelem zadlužené společnosti, odvoláme Vás z funkce jednatele. a jmenujeme jednatele nového.

Zadlužená firma ?

Převezmeme vaši zadluženou firmu

Zbavte se své
zadlužené firmy včas!
Likvidace firem. Převzetí zadlužených firem
Co se zadluženou firmou ?

Jak se zbavit zadlužené firmy ?

 • V případě převzetí Vaší společnosti námi přestanete být společníkem a jednatelem zadlužené společnosti, Vaši obchodní partneři, banky, pojišťovny, leasingové společnosti, vás tudíž nebudou spojovat se zadluženou společností, budou se na Vás budou dívat zcela jinak, narozdíl od toho, kdyby jste v likvidované společnosti zůstali.
 • Zbavíte se povinností, a zodpovědnosti, které plynou z výkonu funkce jednatele, budete mít čas věnovat se jiným činnostem, třeba i jinému podnikání.
 • Nebudou Vás neustále kontaktovat věřitelé a úřady.

Co získáte včasným převodem

zadlužené firmy ?

Zbavte se své zadlužené firmy včas
01.
Umožní vám to, založit si bez obav kdykoli jakoukoli jinou společnost, ve které budete moci být statutárním orgánem. Bez obav totiž můžete podepsat čestné prohlášení, že na Váš majetek nebyl vyhlášen konkurz a že nejste v úpadku.
02.
Zaplatíte pouze jednou a dále již nebudete mít s likvidací společnosti žádné další výdaje. Vše už budeme řešit sami a veškeré náklady spojené s podáními, valnými hromadami, činností likvidátora, si budeme hradit sami.
03.
Za likvidaci společnosti poneseme plnou zodpovědnost pouze my. Stejně tak v závěru likvidace poneseme povinnost plně spolupracovat s insolvenčním správcem a soudem, tato povinnost se Vám včasným přepisem firmy vyhne.

Likvidace zadlužené společnosti.

Telefon

+420 555 333 237, +420 228 229 685

Mobil

+420 704 760 759, +420 704 420 177

THREEMA

NSW83KV2

Likvidace firmy

Ukončení firmy

Likvidace společnosti je vhodná ve chvíli, kdy je záměr vymazat její existenci z obchodního rejstříku.

Ukončení firmy

Formy likvidace firmy
 • NAŘÍZENÁ – jedná se o nedobrovolné ukončení činnosti firmy na základě soudního nařízení
 • DOBROVOLNÁ – jedná se o vědomé rozhodnutí ze strany vlastníků společnosti

Primárním cílem likvidace firmy je vyřešit majetkové poměry/vztahy, které následně umožní úspěšné ukončení podnikatelské činnosti. Jakmile vstoupíte do procesu likvidace, veškerá pozornost je vedena k těmto úkonům a následnému zániku podniku.

Převzetí firmy a její likvidace

Likvidace firmy novým vlastníkem přináší legální alternativu ke klasické likvidaci. Mezi její hlavní výhody patří rychlost a možnost delegovat odpovědnost za veškeré rozhodování na novém vlastníkovi. Takový proces vám nabídne prostor zklidnění a otevření se novým možnostem.

Ještě snadnější a levnější možnost přináší přepis společnosti. Na nového vlastníka je totiž převeden majetek spolu s veškerými závazky a pohledávkami.

Ve výsledku se tak jedná o rychlý způsob, jak ušetřit čas a peníze spojené s běžným zánikem společnosti.

Dosazení likvidátora

Klasická likvidace firmy je finančně velice náročná a je nutné se připravit na to, že budete vystaveni riziku veškeré odpovědnosti a povinné spolupráce. Doporučujeme proto zvážit, jestli pro vás není lepší zvolit variantu přepisu zadlužené firmy.

Chtěli byste vymazat firmu z obchodního rejstříku, která není zadlužena? I zde vám můžeme poskytnout profesionálního likvidátora a služby, které povedou k jejímu legálními zániku.
Pokud je však vaše firma PŘEDLUŽENÁ, zvolte raději variantu přepisu společnosti.

Pomoc firmám

Pomoc firmám.

Nepodceňujte komunikaci s věřiteli, státními orgány, zaměstnanci i dodavateli. Její přerušení by mohlo pro tyto subjekty působit velice podezřele a vyvolat dohady o účelu převodu společnosti.

Pomoc firmám spočívá mimo jiné i v tom, že v rámci naší spolupráce dáme dohromady seznam s kontakty na všechny důležité orgány, s kterými bude třeba bezprostředně komunikovat a informovat je o změnách ve firmě.

Včasný převod firmy dokáže zabránit zvyšujícímu se riziku trestní a osobní majetkové odpovědnosti. Už jen z tohoto důvodu by se s tímto krokem nemělo moc otálet.

Řešte své problémy včas

Pomoc firmám, řešte své problémy včas !

Čas je důležitým faktorem. Hraje ve Váš neprospěch. Nemá smysl na nic čekat. Protože z úhlu pohledu věřitele je neplatící a nekomunikující dlužník ten první na řadě pro předání pohledávky k soudnímu vymáhání. Nebo hůře k podání insolvenčního návrhu.

Zadlužená firma však automaticky neznamená firmu, jejíž osud byl v důsledku zadlužení již definitivně zpečetěn. Naopak. I takovou firmu lze při zvolení vhodných kroků přivést k ozdravení.

Krizové řízení firem

Krizové řízení jako alternativa.

Základním krokem by mělo být vždy provedení vnitřního auditu firmy. Jeho výstupem musí být zjištění míry zadluženosti firmy a ideálně i pojmenování důvodů zadluženosti. Podle míry zadluženosti firmy je pak třeba zvolit nejvhodnější řešení, které povede k ozdravení a záchraně existence firmy.

Pokud již není možné firmu zachránit, potom je třeba zvolit takové řešení, které alespoň minimalizuje dopady platební neschopnosti zadlužené firmy. Hlavně do majetkové sféry vlastníků či statutárních orgánů této firmy. Protože tyto osoby mohou v konkrétním případě ručit za závazky zadlužené firmy celým svým majetkem.

Pomoc firmám

Převzetí zadlužené firmy – časté dotazy
Přepis zadlužené firmy, kolik to stojí ?

Nevíte co se zadluženou firmou ? Přepište ji na nás. V rámci služby převzetí/odkup společnosti bohužel nelze stanovit fixní sumu. Jedná se o vysoce individuální záležitost, která ale respektuje jak míru zadlužení společnosti a strukturu závazků, tak ale i možnosti klienta.

Jak probíhá přepis firmy ?
Převedení společnosti je právní úkon s následným notářským ověřením jehož základem je podepsání smlouvy o převodu obchodního podílu. Dále převod pokračuje rozhodnutím společníka nebo valné hromady o změně jednatele, případně názvu a sídla společnosti. Nový statutární orgán (jednatel společnosti) podepíše čestné prohlášení, podpisový vzor a návrh na zápis změn do obchodního rejstříku.
Přímý zápis do obchodního rejstříku ?
Podle přání prodávajícího můžeme zajistit u notáře on-line zápis do obchodního rejstříku. V tomto případě vyjdete z kanceláře notáře s výpisem společnosti z obchodního rejstříku v ruce, v němž již budou provedeny změny – zapsání nového jednatele i 100% společníka (jediný akcionář).
Dokumentace k převzetí firmy a funkce jednatele.
Připravíme celou obchodní transakci v souladu s NOZ a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. Všechny návrhy smluv obdržíte předem.
Nehledě na to, že zákon nevyžaduje podepsání dokumentů u notáře, obvykle smlouva o prodeji obchodního podílu (nebo úplatném převodu akcií) se podle přání prodávajícího podepisuje u notáře. Pak nový majitel odvolává starého jednatele a ustanoví nového.

Nový jednatel přebírá od starého jednatele kompletní dokumentaci, účetní doklady a všechny nástroje řízení společnosti v souladu se zákonnými požadavky, o čemž se sestavuje podrobný předávací protokol.

Podrobný předávací protokol je zásadní dokument, který bude bývalého jednatele chránit před případnými postihy. Jeho komplexnost a shrnutí skutečného pravdivého stavu společnosti je tím nejdůležitějším.

Jak dlouho trvá přepis firmy ?
Přepsat s.r.o, prodat firmu lze během několika hodin od rozhodnutí. Jak rychle převod společnosti udělat záleží na více okolnostech. Prvním z nich je např. kolik má firma jednatelů a společníků. Pokud jste ve firmě sám sobě jednatelem i společníkem (majitelem firmy), lze odkup, prodej firmy udělat velmi rychle a to i bez notáře. Stačí pouze několik ověřených podpisů( např. pošta, obecní úřad, matrika). Přepis, prodej společnosti nejrychlejším a ve většině případů i nejlevnějším způsobem, jak ukončit své podnikání.Co se zadluženou firmou Vás již nemusí trápit.
Jak se snadno zbavím firmy, když nechci projít insolvencí ?

Pokud vaše firma nemá nemovitosti nebo velký majetek, který by mohl být použitý v průběhu insolvence pro uspokojení věřitelů, je nejjednodušší se firmy zbavit převodem na jiného společníka a změnit jednatele. Z praxe vyplývá, že 90% společností nemá ani na úhradu nákladů insolvence a končí právě tímto způsobem.

Když sám nevyhlásím insolvenci, hrozí mi postih ?

Institut insolvence byl od počátku zamýšlen pro firmy s velkým majetkem. Pokud firma nemá ani na úhradu nákladů insolvence (např. zálohu pro insolvenčního správce ve výši 50 000 Kč ještě před jejím vyhlášením), insolvence stejně nebude vyhlášena. A kdyby vyhlášena byla, můžete se snadno dostat do situace, kdy nebudete moci vykonávat funkci ve statutárním orgánu jiné společnosti. Dále, podle novely Zákona o obchodních korporacích platné od 1.1.2021, může insolvenční správce vyžadovat úhradu dluhů firmy po jednateli. Budete tedy postižen spíš, když insolvenci vyhlásíte. Záleží na situaci, ale obecně doporučujeme zbavit se firmy převodem, a to co nejdříve.

Kdy je lepší podstoupit likvidaci a nepřevádět firmu ?

Zjednodušeně řečeno, splňuje-li vaše situace současně 3 následující podmínky: 1. firma nemá dluhy, 2. chcete dosáhnout úplného výmazu společnosti i s její historií z obchodního rejstříku, 3. máte dostatek času a peněz pro proces likvidace (doba likvidace je 3-4 měsíce a cena začíná na 60 000 Kč).

Je třeba si uvědomit, že však stále „visíte“ ve společnosti, jež je v úpadku. 

Převezmeme vaši zadluženou firmu

Nevíte co si počít se
zadluženou firmou?

Firma v krizi.

Firma v krizi.

Firma v krizi - definice Firma v krizi. Co dělat ? Jaké jsou možnosti a jak bych měl uvažovat ?...

Likvidace firmy

Likvidace firmy

Likvidace firmy - úvod Likvidace firmy. Co s firmou: prodat nebo vstoupit do likvidace? Nechce se...

Zadlužená firma

Zadlužená firma

[toc]Zadlužená firma Zadlužená firma nemusí být takovým balvanem, kterí vás drtí. Likvidace...

Telefon

+420 555 333 237
+420 228 229 685

Mobil

+420 704 760 759
+420 704 420 177

THREEMA

NSW83KV2